Net-Home.cz

Připoj se :-)

Montáže sta / sat / tv

Společná televizní anténa (STA)

Co to je STA ?
Společné televizní anténní systémy jsou základem distribuce TV signálu především v obytných objektech s více bytovými jednotkami. Týkají se jak menších činžovních, tak i výškových (nejčastěji panelových) domů.
Cílem je zajistit kvalitní signál televizního, radiového a satelitního vysílání všem domácnostem v objektu při minimálním počtu antén. Výhodou je, že relativně velká počáteční investice je rozdělena mezi množství majitelů nebo obyvatelů bytů. Tím náklady na jeden byt výrazně klesají. Lze říci, že náklady na pořízení/rekonstrukci a i následnou údržbu jsou tak nižší, než kdyby každý byt měl vlastní anténní systém. O omezeném prostoru na střeše ani nemluvě.


Skupinový satelitní příjem

Nabízíme výstavbu rozvodů pro příjem satelitních stanic pro více účastníků. Na základě Vašeho požadavku zpracujeme programovou nabídku satelitních kanálů, které lze přijímat a provedeme výstavbu požadovaného anténního systému jak formou rozvodu satelitní mezifrekvence (každý účastník vlastní svůj satelitní přijímač), nebo rozvodem modulovaných televizních kanálů (příjem přímo na běžných frekvencích zpracovávaných televizním přijímačem bez satelitního přijímače).

Takto realizované rozvody minimalizují náklady na příjem satelitních kanálů, integrují komponenty do jednoho kompaktního celku pro další obsluhu a servis, minimalizují počty satelitních antén na střechách a fasádách domů.


Podle Vašich potřeb a požadavků navrhneme a uskutečníme výstavbu anténního systému na zpracování a distribuci satelitního signálu. Často zároveň se satelitním rozvodem instalujeme i datové rozvody. Zákazník tak získá jednu zásuvku, ve které je dostupná pozemní televize, satelitní televize, rádio a internet.


Individuální instalace satelitní a pozemní televize

Nabízíme i realizaci příjmu televizního a satelitního vysílání u bytových jednotek či rodinných domů. Problém není ani výstavba stožáru či realizace kompletních televizních a datových rozvodů v domě/bytě.


Reference:

Pionýrská, Dolní Pochlovice, Kynšperk nad Ohří (kompletní STA včetně satelitního příjmu a internetového rozvodu, 3 účastnické zásuvky v každém bytě)


Třebízského, Cheb (kompletní STA, rozvody pod zateplením)

Všechny rodinné domy v ulici Sluneční, Březová (Televizní a satelitní příjem, internet včetně výstavby stožáru a rozvodů) A mnoho dalších ...